LOGISTIKA

V odvětví logistiky Vám můžeme nabídnout poradenství a konzultace.
Našim cílem je poskytnout zákazníkům i odlišná řešení ve vnitropodnikové logistice a výrobních procesech, s cílem zvýšení efektivity a snížení nákladů, které implementujeme do stávajících procesů.
V tomto poradenství spolupracujeme i se zahraničními partnery.
Navrhujeme:
efektivní koncepty – praktická řešení
OPTIMALIZACE – PORADENSTVÍ – VÝVOJ